Spec Dr Renata Bošnjak

Po završetku 6-godišnjeg studija na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, dr Renata stiče praksu u privatnoj stomatološkoj ambulanti. U narednih 5 godina je radila kao doktor opšte stomatologije.
2016. upisuje specijalizaciju u Istočnom Sarajevu, a nakon toga odlazi u Beograd na dalje usavršavanje iz oblasti ortopedije vilica.
Po završetku specijalizacije, pohađala je brojne edukacije iz oblasti ortopedije vilica.
Član je Komore doktora stomatologije RS.
Kontinuirano unapređuje svoje znanje na domoćim i inostranim kongresima.
Primarni interes polaže u ortopediju vilica, a posvećena je i radu iz oblasti protetike i restaurativne stomatologije.