• artdent 5
  • artdent 12
  • artdent 16
  • artdent 14
  • artdent 23
  • artdent 8
  • artdent 1

Dr Ana Gadža

Dr Ana Gadža, diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Nišu.
Radno iskustvo je stekla tokom studija, stažiranjem u Domu zdravlja Novi Sad kao i radom privatnoj ordinaciji opšte stomatologije. Posvećena je radu u području dječije i preventivne stomatologije i endodonciji.