• artdent 5
  • artdent 12
  • artdent 8
  • artdent 16
  • artdent 14
  • artdent 1
  • artdent 23

Dr Novica Matković

Dr stomatologije, diplomirao u Foči na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prvo radno iskustvo stiče tokom studija, volontiranjem u privatnoj ambulanti opšte stomatologije, stažiranjem u Domu zdravlja Trebinje i radom u Zdravstvenoj ustanovi opšte stomatologije. Posvećen je radu u oblasti oralne hirurgije, protetike, restaurativne stomatologije, endodoncije i estetske stomatologije.